Visa Mỹ và những điều cần biết

Mỹ là một nước luôn thắt chặt an ninh để đảm bảo an ninh trật tự xã hội tốt nhất. Vì vậy Mỹ rất nghiêm ngặt trong quản lí du nhập cư Mỹxin visa Mỹ. Khi đến Mỹ bạn cần biết các thủ tục xin visa và những lưu ý quan trọng để tránh những sai sót đáng tiếc trong việc xin visa của mình.

Người nước ngoài làm Visa đi Mỹ để nhập cư và đăng ký người nước ngoài phải làm đơn theo mẫu và cách thức tại địa điểm theo quy định. Trong đơn, người ngoại quốc phải ghi rõ tên đầy đủ, đúng sự thật của mình, và bất kỳ tên nào khác mà mình đã sử dụng hoặc bằng cách đó; tuổi và giới tính; ngày và nơi sinh; và các thông tin bổ sung cần thiết để xác định người nộp đơn và việc thực hiện nhập cư và quốc tịch theo các quy định được quy định.

Visa Mỹ khó xin nếu bạn không biết các mẹo

Người nước ngoài xin visa Mỹ nhập cảnh phải xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại phù hợp hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân và quốc tịch nếu giấy tờ đó được yêu cầu theo các quy định của Bộ trưởng Ngoại giao. Người nhập cư phải cung cấp cho viên chức lãnh sự đơn của mình một bản sao chứng nhận của cơ quan cảnh sát thích hợp ghi rõ hồ sơ của họ cho thấy về người di dân; bản sao có xác nhận của bất cứ hồ sơ nhà tù nào hiện có, hồ sơ quân sự, và hồ sơ khai sinh hiện tại; và một bản sao có chứng thực của tất cả các hồ sơ hoặc tài liệu khác liên quan đến anh ta hoặc trường hợp của anh ta có thể được yêu cầu bởi viên chức lãnh sự. Bản sao của mỗi tài liệu được trang bị sẽ được gắn liền với đơn và trở thành một phần của nó. Trong trường hợp người nhập cư thiết lập đến sự hài lòng của viên chức lãnh sự rằng bất kỳ tài liệu hoặc hồ sơ nào theo yêu cầu của tiểu mục này là không thể đạt được, viên chức lãnh sự có thể cho phép người nhập cư nộp hồ sơ thay thế cho tài liệu đó hoặc lấy lại bằng chứng thỏa đáng khác về thực tế mà tài liệu hoặc hồ sơ đó sẽ, nếu có thể thu được, liên quan.  Tất cả các đơn xin thị thực nhập cư sẽ được xem xét và xét xử bởi một viên chức lãnh sự.

Bạn sẽ bị kiểm tra an ninh nghiêm ngặt khi nhập cảnh tại sân bay

Người nước ngoài xin visa Mỹ không di dân và đăng ký người nước ngoài phải làm đơn theo cách thức và cách thức như quy định. Trong đơn, người ngoại quốc phải ghi rõ tên, tên, ngày sinh, nơi sinh, quốc tịch, mục đích và thời gian lưu trú tại Hoa Kỳ; tình trạng hôn nhân; và các thông tin bổ sung cần thiết để xác định người nộp đơn, xác định tư cách làm thị thực không di dân và thực hiện luật nhập cư và quốc tịch theo các quy định được quy định. Người nước ngoài cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin trong đơn. Theo quyết định của Bộ trưởng Ngoại giao, các mẫu đơn xin nhập học của những người nhập cư không di dân có thể khác nhau tùy theo loại visa được yêu cầu.

Mọi người nước ngoài nộp đơn xin thị thực không di dân và đăng ký người nước ngoài phải cung cấp cho viên chức lãnh sự cùng với đơn của mình một bản sao có xác nhận các tài liệu liên quan đến anh ta theo các quy định bắt buộc. Tất cả các đơn xin thị thực không di dân sẽ được xem xét và xét xử bởi một viên chức lãnh sự.

Trừ trường hợp có quy định khác theo quy định, mỗi đơn xin cấp visa Mỹ nhập cư phải có chữ ký của người nộp đơn với sự có mặt của viên chức lãnh sự và được xác nhận bằng lời thề của người nộp đơn do viên chức lãnh sự quản lý. Đơn xin thị thực nhập cư, khi được viên chức lãnh sự cấp thị thực, sẽ trở thành thị thực nhập cư. Đơn xin thị thực không di dân hoặc các tài liệu khác như là người không di dân sẽ được xử lý theo các quy định được quy định. Việc tôi xin cấp thị thực không di dân sẽ, nếu không có quy định khác, sẽ được chứng minh bằng một con tem hoặc một số khác trong hộ chiếu của người nước ngoài.

Hồ sơ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các cơ quan Ngoại giao và Lãnh sự Hoa Kỳ liên quan đến việc phát hành hoặc từ chối cấp thị thực hoặc giấy phép nhập cảnh Hoa Kỳ sẽ được coi là bí mật và chỉ được sử dụng cho việc xây dựng, sửa đổi, hành chính, hoặc thực hiện nhập cư, quốc tịch, và các luật khác của Hoa Kỳ, ngoại trừ điều đó:

Theo quyết định của Bộ trưởng Ngoại giao, bản sao có chứng nhận của hồ sơ đó có thể được cung cấp cho tòa án xác nhận rằng thông tin trong hồ sơ đó là cần thiết bởi tòa án vì lợi ích của các đầu tư pháp lý trong trường hợp chưa giải quyết trước tòa án.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao theo quyết định của Bộ trưởng và trên cơ sở có đi có lại có thể cung cấp thông tin cho chính phủ nước ngoài trong cơ sở dữ liệu tra cứu bằng máy vi tính của Bộ Ngoại giao, và khi cần thiết và thích hợp, các hồ sơ khác thuộc phạm vi này liên quan đến thông tin trong cơ sở dữ liệu

đối với người nước ngoài cá nhân, vào bất kỳ thời điểm nào trên cơ sở từng trường hợp cụ thể để ngăn chặn, điều tra hoặc trừng phạt các hành vi có thể gây ra một tội phạm ở Hoa Kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với khủng bố hoặc buôn bán chất bị kiểm soát, người, hoặc vũ khí bất hợp pháp; hoặc là

đối với bất kỳ hoặc tất cả người nước ngoài trong cơ sở dữ liệu, theo các điều kiện như Ngoại trưởng sẽ thiết lập trong một thỏa thuận với chính phủ nước ngoài trong đó chính phủ đó đồng ý sử dụng thông tin và hồ sơ đó cho các mục đích được mô tả trong đoạn 6.2.1 hoặc từ chối cấp thị thực cho những người không thể chấp nhận được đối với Hoa Kỳ.

Bạn sẽ bị kiểm tra an ninh nghiêm ngặt khi nhập cảnh tại sân bay

Đối với người nước ngoài đã được nhập cảnh trên thị thực không di dân và ở lại Hoa Kỳ vượt quá thời hạn lưu trú được ủy quyền bởi Tổng Chưởng lý, thị thực đó sẽ bị vô hiệu sau khi kết luận về thời gian cư trú đó.

Một người nước ngoài được miêu tả trong đoạn 7.1 sẽ không được phép trở lại Mỹ làm người không di dân.

trên cơ sở visa Mỹ (không phải là thị thực được mô tả trong khoản 7.1 được cấp tại cơ quan lãnh sự đặt tại quốc gia có quốc tịch của người nước ngoài (hoặc, nếu không có văn phòng ở nước đó, tại cơ quan lãnh sự khác như Ngoại trưởng sẽ chỉ định), hoặc

khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ tìm thấy tình huống bất thường

Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác của Đạo luật này, Bộ trưởng Ngoại giao sẽ yêu cầu mọi người nước ngoài nộp đơn xin thị thực không di dân

Người từ 14 tuổi trở lên và không quá 79 tuổi để nộp bài phỏng vấn trực tiếp với viên chức lãnh sự trừ phi yêu cầu đối với cuộc phỏng vấn đó được miễn –

Bởi một viên chức lãnh sự và như vậy người nước ngoài là

+  Trong loại visa của NATO

+ Cấp thị thực ngoại giao hoặc chính thức trên hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ hoặc tương đương

Bởi một viên chức lãnh sự và người ngoài hành tinh đó đang nộp đơn xin thị thực –

+ Không quá 12 tháng kể từ ngày thị thực trước đó của người nước ngoài đó hết hạn;

+ Đối với việc phân loại thị thực mà thị thực đó đã được cấp;

+ Từ cơ quan lãnh sự đặt tại nước nơi cư trú thông thường của người nước ngoài, trừ trường hợp có quy định khác trong các quy định yêu cầu người nộp đơn nộp đơn xin cấp thị thực tại nước mà người đó là người nước ngoài

+ Viên chức lãnh sự không có bằng chứng cho thấy người ngoài hành tinh đó đã không tuân thủ luật pháp và luật nhập cư của Hoa Kỳ

Của Bộ trưởng Ngoại giao nếu Bộ trưởng xác định rằng việc miễn trừ đó là :

+Vì lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ

+Cần thiết do tình huống bất thường hoặc bất ngờ

Không phụ thuộc vào khoản 8.1, trình một cuộc phỏng vấn trực tiếp với viên chức lãnh sự nếu người ngoại quốc đó:

Không phải là công dân hoặc người cư trú của quốc gia nơi người nước ngoài đó đang xin thị thực

Trước đây đã bị từ chối thị thực, trừ khi từ chối đó đã được khắc phục hoặc đã xin miễn chấp nhận không đủ điều kiện

Được liệt kê trong Hệ thống Hỗ trợ Lãnh sự và Hỗ trợ (hoặc hệ thống kế nhiệm tại Bộ Ngoại giao

Là quốc gia của một quốc gia được chính thức chỉ định bởi Bộ trưởng Ngoại giao là một nhà tài trợ quốc gia về khủng bố, ngoại trừ những công dân có quốc tịch của các quốc gia không được chỉ định là nhà tài trợ quốc gia về khủng bố

Đi Mỹ để du lịch hay định cư đều rất tuyệt vời, vậy tại sao chúng ta không “tậu” cho mình một chiếc visa