Thông tin về thời gian xử lý thẻ xanh của USCIS, Báo cáo tổng hợp thanh tra và USCIS

 

 Kể từ năm 2011, việc xử lý các ứng dụng thẻ xanh của chính phủ đã lâu hơn.

Các quan ngại của các nhà lập pháp, những người ủng hộ di dân, và công chúng nhắc nhở Thượng nghị sĩ và thành viên của Ủy ban Thượng viện về an ninh quốc gia và các vấn đề chính phủ Claire McCaskill (D-MO) vào cuối năm 2016 để yêu cầu Văn phòng Tổng thanh tra (OIG) của DHS để xem lại các mốc thời gian xử lý thẻ xanh này. USCIS, cơ quan giám sát xem xét các đơn xin thẻ xanh, nhằm mục đích xét xử các đơn xin thẻ xanh trong vòng 120 ngày. Mục tiêu đó không được đáp ứng.

Các báo cáo tháng 3 năm 2018 của OIG cho thấy:

Thông tin về thời gian xử lý thẻ xanh trên trang web của USCIS không rõ ràng và vô ích đối với người nộp đơn — đặc biệt là vì “Trường hợp xử lý tính theo ngày” không phải là ngày nhận đơn đăng ký (mặc dù hầu hết người nộp đơn đã giả định điều đó);và

USCIS không đạt được mục tiêu 120 ngày (thời gian xử lý trung bình ít nhất là 240 ngày) và mục tiêu 120 ngày là không thực tế.

OIG đề nghị USCIS:

Thay đổi cách nó trình bày thông tin trên trang web của mình để phản ánh rõ hơn thời gian chờ đợi; và

Xác định mục tiêu xử lý thực tế hơn.

USCIS đồng tình với OIG, trả lời rằng nó bị cản trở trong việc đáp ứng mục tiêu 120 ngày bởi, trong số những thứ khác:

Thiếu đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm;

Thiếu kinh phí làm thêm giờ;

Thời gian cần các cơ quan bên ngoài để xử lý kiểm tra bảo mật và kiểm tra lý lịch; và

Thời gian cần thiết để triệt để bác bỏ các ứng viên, bao gồm cả việc yêu cầu Bằng chứng (RFE) và Thông báo ý định từ chối (NOID).

Hơn nữa, USCIS đã nói:

Đang thử nghiệm một phương pháp xác định thời gian xử lý mới;

Sẽ làm việc hướng tới việc đăng thông tin về thời gian xử lý trong vòng 1-2 tuần, thay vì 6 tuần;

Đang làm việc để thiết kế lại trang web của mình để cung cấp cho người nộp đơn hiểu rõ hơn về thời gian xử lý thực sự; và

Sẽ tiến hành phân tích thời gian xử lý và phản hồi với các mục tiêu mới vào cuối năm 2018.

Một số điều mà USCIS đã làm để giải quyết các vấn đề:

Phát hành Mẫu đơn I-485 mới, Đơn đăng ký Đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng, mà họ hy vọng sẽ giúp loại bỏ một số RFE đã làm chậm quá trình xét xử;và

Ra mắt một dự án thí điểm để giới thiệu thời gian xử lý mới cho trang web.

Chương trình thí điểm đang thử nghiệm bốn hình thức sau đây bằng cách sử dụng một phương pháp tự động mới để tính toán thời gian xử lý :

N-400, Đơn xin nhập tịch;

I-90, Đơn xin Thay Thẻ Thường Trú Nhân;

I-485, Đơn đăng ký thường trú hoặc điều chỉnh tình trạng;

I-751, Đơn yêu cầu xóa bỏ các điều kiện về cư trú.

Trong chương trình thí điểm, thời gian xử lý được hiển thị dựa trên ngày nhận thực tế của các ứng dụng. Kết thúc thấp của phạm vi cho thấy thời gian cần thiết để hoàn thành 50 phần trăm các trường hợp và cao cấp là thời gian cần thiết để hoàn thành 93 phần trăm các trường hợp. Các ứng viên sẽ có thể đưa ra các yêu cầu “ngoài thời gian xử lý bình thường” cho bất kỳ trường hợp nào vượt quá mốc 93%, USCIS cho biết.

Trong giai đoạn thí điểm này, USCIS sẽ tìm kiếm thêm thông tin phản hồi.

Nguồn: Visa Hoa Kỳ