‘Người Tử Tế’: Gặp ai ngoài đường cũng tặng $100

NEW YORK CITY, New York (NV) – ‘Người Tử Tế’ là một ông tên Jeff Buell, sống ở Upstate New York, vùng nằm ở phía Bắc, bên trên thành phố New York.

Theo trang mạng Inside Edition, ông Buell tin rằng vào thời buổi này thế giới cần có một chút lòng tử tế với nhau. Nghĩ vậy, ông bỏ ra tổng cộng $50,000 để tặng cho bất kỳ ai ông gặp ngoài đường, mỗi người một tờ bạc mệnh giá $100.

Trò chuyện với một người khi ông trao tờ giấy bạc, ông nói: “Điều duy nhất tôi muốn từ quí vị, là quí vị có được một ngày hôm nay tốt đẹp và tôi muốn quí vị hãy tử tế với người khác theo cách tốt nhất quí vị có thể làm được.”

Thế là, một công nhân ngành vệ sinh tên John đem tặng lại $10 cho một em nhỏ ông gặp ngoài đường.

Ông Buell không phải là một nhà tỷ phú mà triệu phú cũng không nốt. Ông chẳng qua chỉ là một người có ‘Nhân Cách Tử Tế’ và muốn truyền bá niềm vui.

Trả lời phỏng vấn của Inside Edition, ông nói: “Có lẽ tôi chớ nên làm như thế này. Sẽ không ai thực sự xem đây là ý tưởng hay.”

Ông đang phụ trách một trang Facebook có tên là “Hãy làm điều tốt kế tiếp,” nơi ông truyền bá thông điệp của mình về lòng tử tế và niềm hy vọng. (TP)