Đề nghị tách California làm 3 chính thức được đưa ra bầu cuối năm

SACRAMENTO, California (NV) – Đề nghị tách tiểu bang California ra làm ba tiểu bang khác nhau vừa có đủ phiếu đòi hỏi theo luật hôm Thứ Ba, và sẽ được chính thức in vào phiếu bầu trong cuộc bầu cử vào Thứ Ba, 6 Tháng Mười Một tới đây.

Theo báo mạng The Hill, ông Tim Draper, một nhà đầu tư, là người đề nghị đưa ra cuộc trưng cầu ý dân để chia tiểu bang này ra làm ba, cho biết đã có đủ 420,000 chữ ký hợp pháp để đề nghị được cử tri California biểu quyết, theo Văn Phòng Bộ Hành Chánh của tiểu bang.

Ngoài cuộc trưng cầu ý dân, đề nghị này còn phải qua một số bước theo luật định để có thể chia tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ.

Đó là, ngay cả cử tri đồng ý với đề nghị này vào Tháng Mười Một, Quốc Hội California vẫn phải bỏ phiếu để quyết định có đồng ý hay không.

Và ngay cả sau khi quốc hội tiểu bang đồng ý, đề nghị này vẫn có thể bị kiện ra tòa, và cần phải có sự chuẩn thuận của quốc hội liên bang, một “cửa ải” khó qua vì tình hình căng thẳng đảng phái hiện nay ở Washington, DC.

Theo đề nghị này, California sẽ trở thành ba tiểu bang: California, Northern California, và Southern California.

Mỗi tiểu bang này, có diện tích khác nhau, nhưng lại có số dân tương đương nhau, theo đề nghị.

Hồi năm 1859, cử tri California đồng ý tách tiểu bang ra làm đôi, nhưing quốc hội liên bang chưa bao giờ chấp thuận.

Nếu việc này thành công, Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ có thêm bốn thượng nghị sĩ, nâng tổng số lên thành 104, so với 100 hiện nay.

Hồi năm 2012 và năm 2014, ông Drapper cũng đề nghị chia California ra làm sáu “miếng” khác nhau, nhưng cả hai lần đề bị Quốc Hội Mỹ “làm lơ.” (Đ.D.)